فلوریان نواک/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

فلوریان نواک/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
فلوریان نواک/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
سیروان خسروی/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

سیروان خسروی/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
سیروان خسروی/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
آیشم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

آیشم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
آیشم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
نشست چهارم پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر

نشست چهارم پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
نشست چهارم پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر
همنوازان فاخته/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

همنوازان فاخته/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
همنوازان فاخته/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
همنوازان وداد/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

همنوازان وداد/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
همنوازان وداد/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
جشنواره جوان(۲)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان

جشنواره جوان(۲)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
جشنواره جوان(۲)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان
جشنواره جوان(۱)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان

جشنواره جوان(۱)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
جشنواره جوان(۱)/۳۵ جشنواره موسیقی جوان
کادوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

کادوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
کادوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
کوارتت خلیج فارس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

کوارتت خلیج فارس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
کوارتت خلیج فارس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
هوران/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

هوران/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
هوران/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
سومین نشست پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر

سومین نشست پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
سومین نشست پژوهشی/۳۵جشنواره موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان انقلاب. خیابان خارک. کوچه هانری کربن .پلاک 18 طبقه سوم
  • تلفن: 09398599420 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com