اجرای هاوار(کردستان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای هاوار(کردستان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 23:31
اجرای هاوار(کردستان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای بانگ نو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای بانگ نو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 23:30
اجرای بانگ نو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای میلاد درخشانی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای میلاد درخشانی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 07:05
اجرای میلاد درخشانی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 07:04
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای رسیتال پیانو(آلمان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای رسیتال پیانو(آلمان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 07:03
اجرای رسیتال پیانو(آلمان)/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای هنرستان موسیقی پسران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای هنرستان موسیقی پسران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 07:01
اجرای هنرستان موسیقی پسران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای نوای سیمره/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای نوای سیمره/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه 21 فوریه 2021 | 07:00
اجرای نوای سیمره/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای گروه سرود فرزندان ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای گروه سرود فرزندان ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

شنبه 20 فوریه 2021 | 17:17
اجرای گروه سرود فرزندان ایران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ارکستر سمفونیک تهران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر سمفونیک تهران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

شنبه 20 فوریه 2021 | 07:05
اجرای ارکستر سمفونیک تهران/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای رسیتال پیانو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای رسیتال پیانو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

شنبه 20 فوریه 2021 | 07:04
اجرای رسیتال پیانو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای دانشگاه آزاد و علمی کاربردی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای دانشگاه آزاد و علمی کاربردی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

شنبه 20 فوریه 2021 | 07:04
اجرای دانشگاه آزاد و علمی کاربردی/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای دالاهو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای دالاهو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

شنبه 20 فوریه 2021 | 07:02
اجرای دالاهو/سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، کوچه هانری کربن، پلاک 18، طبقه سوم
  • تلفن: 02166721170 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com