لیرا/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

لیرا/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
لیرا/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
محمود مخدوم،محمدعشقی/مظفرشفیعی،هادی منتظری

محمود مخدوم،محمدعشقی/مظفرشفیعی،هادی منتظری

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
محمود مخدوم،محمدعشقی/مظفرشفیعی،هادی منتظری
آوای شفق/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

آوای شفق/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
آوای شفق/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
هنرستان موسیقی پسران/جشنواره موسیقی فجر
جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
جشنواره نوای خرم/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
کانتوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

کانتوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
کانتوس/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
نیلپر/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

نیلپر/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
نیلپر/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
رها/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

رها/۳۵ جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
رها/۳۵ جشنواره موسیقی فجر
پیرانی،پاریزین/۳۵جشنواره موسیقی فجر

پیرانی،پاریزین/۳۵جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
پیرانی،پاریزین/۳۵جشنواره موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان انقلاب. خیابان خارک. کوچه هانری کربن .پلاک 18 طبقه سوم
  • تلفن: 09398599420 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com