ثبت نام در بخش جایزه موسیقی و رسانه در سامانه بانک اطلاعات موسیقی کشور انجام می‌شود.