جدول برنامه های یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

جدول برنامه های یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
جدول برنامه های یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
پوستر یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

پوستر یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
پوستر یازدهمین جشنواره موسیقی فجر
تقدیرشدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

تقدیرشدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
تقدیرشدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
داوران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

داوران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
داوران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
بخش پژوهش یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

بخش پژوهش یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
بخش پژوهش یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
گروههای بین الملل یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

گروههای بین الملل یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
گروههای بین الملل یازدهمین جشنواره موسیقی فجر
گروه های شرکت کننده در بخش جنبی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

گروه های شرکت کننده در بخش جنبی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
گروه های شرکت کننده در بخش جنبی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر
بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
مدیران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

مدیران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
مدیران یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
مروری کوتاه بر یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

مروری کوتاه بر یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵
مروری کوتاه بر یازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، کوچه هانری کربن، پلاک 18، طبقه سوم
  • تلفن: 02166721170 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com