اجرای معین زند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای معین زند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای معین زند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ارکستر سمفونیک صدا و سیما در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر سمفونیک صدا و سیما در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای ارکستر سمفونیک صدا و سیما در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای گروه فادو پرتغال در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای گروه فادو پرتغال در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای گروه فادو پرتغال در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ویژه سرود تهران در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ویژه سرود تهران در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای ویژه سرود تهران در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای شب شهمیرزا مرادی در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای شب شهمیرزا مرادی در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای شب شهمیرزا مرادی در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای شب حسین ملک در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای شب حسین ملک در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای شب حسین ملک در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای شب موسیقی بوشهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای شب موسیقی بوشهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای شب موسیقی بوشهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای آصف علی خان از هند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای آصف علی خان از هند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای آصف علی خان از هند در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای کوارتت دودوک ارمنستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای کوارتت دودوک ارمنستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای کوارتت دودوک ارمنستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای موسیقی کردستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای موسیقی کردستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای موسیقی کردستان در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای موسیقی تربت جام در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای موسیقی تربت جام در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای موسیقی تربت جام در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای نغمه سپهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای نغمه سپهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای نغمه سپهر در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، بالاتر از خیابان طالقانی، کوچۀ زندی، پلاک ۱۱
  • تلفن: 02188906080 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com