اجرای ارکستر ملی ایران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر ملی ایران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای ارکستر ملی ایران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای رامین صفایی(شب فرامرز پایور)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای رامین صفایی(شب فرامرز پایور)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای رامین صفایی(شب فرامرز پایور)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای سالار عقیلی(ارکستر راز و نیاز) در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای سالار عقیلی(ارکستر راز و نیاز) در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای سالار عقیلی(ارکستر راز و نیاز) در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای گروه سرود فرزندان ایران درسی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای گروه سرود فرزندان ایران درسی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای گروه سرود فرزندان ایران درسی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ارکستر نغمه باران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای ارکستر نغمه باران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای ارکستر نغمه باران در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای بربط هرمزگان از بندرعباس در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای بربط هرمزگان از بندرعباس در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای بربط هرمزگان از بندرعباس در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای محمود صادقی ورگ در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای محمود صادقی ورگ در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای محمود صادقی ورگ در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای سعدالله نصیری در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای سعدالله نصیری در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای سعدالله نصیری در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای مقام ترکمنی(ابراهیم جرجانی)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای مقام ترکمنی(ابراهیم جرجانی)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای مقام ترکمنی(ابراهیم جرجانی)در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای پامچال از تربت جام در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای پامچال از تربت جام در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای پامچال از تربت جام در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای موریتس ارنست از آلمان در سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای موریتس ارنست از آلمان در سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای موریتس ارنست از آلمان در سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر
اجرای محمد ابوذکری از مصر در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اجرای محمد ابوذکری از مصر در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
اجرای محمد ابوذکری از مصر در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، بالاتر از خیابان طالقانی، کوچۀ زندی، پلاک ۱۱
  • تلفن: 02188906080 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com