گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/1

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/1

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/1
گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/8

گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/8

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/8
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/7

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/7

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/7
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/6

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/6

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/6
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/5

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/5

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/5
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/4

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/4

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/4
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/3

گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/3

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر/3
گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/2

گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/2

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
گزارش تصویری بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر/2
Your Browser does not support SVG
  • تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، کوچه هانری کربن، پلاک 18، طبقه سوم
  • تلفن: 02166721170 | ایمیل: info@fajrmusicfestival.com