55 هزار نفر اجراهای جشنواره موسیقی فجر را تماشا کردند
55 هزار و 124 نفر، اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را تماشا کردند.
به گزارش روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، جدول مخاطبان اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به تفکیک روز و اجراها منتشر شد.
براساس این جدول، 3 هزار و 598 نفر روز اول، 4 هزار 563 نفر روز دوم، 7 هزار و 566 نفر روز سوم، 10 هزار و 158 نفر روز چهارم، 10 هزار و 913 نفر روز پنجم، 9 هزار و 524 نفر روز ششم و 8 هزار و 802 نفر روز هفتم مخاطب اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بودند.
ارکستر ملی ایران، گروه رستاک، ارکستر پارسوا، ارکستر سمفونیک تهران، دوئت فراتا – دی پالمای ایتالیا بیشترین تماشاگر را در این دوره جشنواره داشتند.