مهلت ثبت نام و ارسال آثار به سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، با پایان مهلت ثبت نام و ارسال آثار به سی و پنجمین جشنواره موسیی فجر در 17 آذرماه، 240 گروه از طریق فراخوان در این دوره جشنواره ثبت نام کردند و سامانه جشنواره ساعت 24  روز 17 آذرماه بسته شد.

هیأت انتخاب آثار و گروه های سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در بخش فراخوان، از میان 240 گروه متقاضی، گروه های منتخب را برای جشنواره انتخاب می کند.

همچنین در بخش مدعو، 70 گروه موسیقی از سوی هیأت انتخاب آثار و گروه های سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مورد بررسی قرار گرفته اند که هیأت انتخاب، گروه هایی را از بین آنها انتخاب می کند.

براساس آیین نامه جشنواره موسیقی فجر، هیأت انتخاب گروه ها و آثار جشنواره، وظیفه تعیین و تأیید نهایی گروه های شرکت کننده در جشنواره را برعهده دارد که در دو بخش انجام می شود؛ در یک بخش، بررسی و تأیید درخواست های هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور – که برمبنای فراخوان جشنواره به دبیرخانه ارسال شده است – را برعهده دارد و بخش دیگر، بررسی و تأیید گروه های مدعو را انجام می دهد.

سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بهمن ماه امسال به دبیری شاهین فرهت برگزار می شود.