در چهارمین شب از جشنواره موسیقی فجر هنرمندان استان گلستان در کوشک باغ هنر به روی صحنه رفتند.

به گزارش ستاد خبری سی‌وهشتمین جشنواره موسیقی فجر، در چهارمین شب از اجراهای موسیقی اقوام و از ساعت ۱٨ و ۳۰ گروه موسیقی ترکمن برای نواختن و اجرای روایت‌ها و مقام‌های ترانه ترکمن به روی صحنه رفتند.

اعضای این گروه را قربان گلدی‌کر (کمانچه و دوتارنواز)، تاج محمد یلقی (خواننده و دوتار نواز) و حاج محمد ایری (نوازنده نی ترکمن و سرپرست گروه) تشکیل دادند.

در بخش دوم این سانس از اجراها نیز گروه موسیقی ترکمنی سنتی «آلتن پرده» به معنی پرده طلایی بر روی صحنه رفتند.

این گروه نیز قطعات «اورازیم»، «دلیل گونیم»، «سائلایب گچدی» و «کورآتا» را برای تماشاگران به اجرا درآورند.
اعضای این گروه را نیز آرمین آرازنیا (سرپرست و خواننده و نوازنده دوتار)، عبدالمناف آرازنیا (نوازنده دوتار) و نوید آرازنیا نوازنده کمانچه تشکیل دادند.