گفتگوی ویدئویی با سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را در فایل زیر تماشا کنید: