گفتگوی ویدئویی ستاد جشنواره موسیقی فجر با همایون سخی (نوازنده مطرح رباب اهل کشور افغانستان) را در فایل زیر تماشا کنید: