گفتگوی ویدئویی با فریدون شهبازیان (رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران) را در فایل زیر تماشا کنید: