«پامچال» در آخرین شب از برگزاری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر به کار خود پایان داد.

به گزارش ستاد خبری، فرهنگسرای نیاوران شب گذشته دوم اسفندماه با اجرای گروه موسیقی «پامچال» به سرپرستی امید نی‌نواز از شهرستان تربت جام خراسان رضوی در بخش موسیقی نواحی سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در ساعت۲۱:۳۰ به کار خود پایان داد.

علی جمعه نی‌نواز (نوازنده دهل)، حسین اصلاحی (نوازنده سرنا)، سعید سیاوشی و امیر علی کریمی صدر (چوب بازان) و امید نی‌نواز (سرپرست و نوازنده دهل)  اعضای گروه موسیقی «پامچال» از شهرستان تربت جام خراسان رضوی بودند که به اجرای موسیقی خراسان و چوب بازی پرداختند

امید نی‌نواز درباره فعالیت گروه «پامچال» گفت: «نواختن موسیقی و چوب بازی خراسانی در خاندان ما از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. پدر من علی‌جمعه نی‌نواز ۵۰ سال است به دهل نوازی مشغول است و من نیز حدود ۲۰ سال می‌شود که کار خود را در این زمینه شروع کرده ام و از سال ۱۳۸۰ به صورت گروهی تحت عنوان پامچال کارمان را ادامه می دهیم.»

این هنرمند افزود: «چوب ‌بازی به دوشکل یک‌چوبه و دوچوبه انجام می شود که چوب بازان ما به اجرای دو چوبه پرداختند و تعداد حرکاتی که آنها در این بازی داشتند، حدود ۱۸ حرکت بود که این حرکات در روند اجرا تکرار هم می‌شود.»

گروه «پامچال» در آخرین شب سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران قطعاتی را مثل مقام «راه جنگ عجم»، پیش درآمد و جنگ چوب یا همان چوب بازی نواختند.