فرهنگسرای ارسباران در سانس دوم آخرین روز سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر میزبان هنرمندان جوانی از استان بوشهر و خرسان شمالی بود.

 

به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، نخستین هنرمندی که در سانس دوم آخرین روز جشنواره برای اجرا روی سن آمد، اعظم جوانبخت دیزاوندی از خراسان شمالی بود که دقایقی با تکنوازی دوتار خود حاضران در سالن به شوق آورد.

تکنوازی زهرا عباسی میرکوهی نوازنده دایره از خراسان شمالی دوستداران موسیقی خراسان شمالی در بخش نواحی با استقبال خوب حاضران در سالن مواجه شد. پس از این دو بانوی جوان، نوبت به دو جوان از خطه‌ی جنوب کشور و استان بوشهر بود. بردیا بهرام نژاد با ساز «نی‌انیان» و رضا خرم‌نژاد با «شکی» و «چوپی»، دقایقی شاد را برای حاضران رقم زدند و بدین ترتیب پرونده بخش نواحی سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر نیز بسته شد.