انتخاب آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر پایان یافت

به گزارش روابط عمومی سی  و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، کار هیأت انتخاب گروهها و آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر پایان یافت و هیأت انتخاب، پس  از بازبینی آثار ارسالی  گروههای شرکت کننده، گروههای منتخب را برای حضور در جشنواره انتخاب کرد.

هیأت انتخاب جشنواره با بازبینی آثار، به گروهها امتیاز داده است که با توجه به ظرفیت زمانی و اجرایی جشنواره و تعداد سالن ها، گروههایی که امتیازهای بالاتری به دست آورده اند، به جشنواره راه می یابند.

در سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بیش از 240 گروه از طریق فراخوان در جشنواره ثبت نام کردند و بیش از 70 گروه برای بخش مدعو پیشنهاد شد و گروههایی از بین این دو بخش به جشنواره راه می یابند.

بر اساس آیین نامه جشنواره موسیقی فجر، هیأت انتخاب گروهها و آثار وظیفه تعیین و تایید نهایی گروههای شرکت کننده در جشنواره را برعهده دارد و بر اساس آیین نامه بررسی و تائید درخواست‌های هنرمندان و گروه‌های موسیقی سراسر کشور که بر مبنای فراخوان‌های جشنواره به دبیرخانه ارسال شده است و بررسی و تایید گروههای مدعو جشنواره را برعهده دارد.