در آخرین شب اجراهای تالار وحدت در جشنواره موسیقی فجر، گروه مستان نو به سرپرستی و خوانندگی پرواز همای روی صحنه رفت.

مستان نو در این اجرا قطعات نیایش با شعری از نظامی گنجوی، وز باده مدهوشم کنید، فردوس برینت کجاست؟، نان و دندان، خدا در روستای ماست، دیوانه تری، نشود فاش کسی، مه پاره، ایران ای سرای من و چند قطعه دیگر را اجرا کرد.

علی اصغر کاراندیش مروستی معاون حقوقی امور مجلس و استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان این اجرا بود.