بخش بعدی این کنسرت، به اجرای موسیقی محلی و بازی‌های آئینی توسط گروه پامچال از تربت جام اختصاص داشت. این گروه با اجرای چوب بازی خاص تربت جام توانست مخاطبان را به وجد بیاورد. در ادامه اجرای مقام الله، مقام راه چنگ و مقام پلتان را ازاین گروه شاهد بودیم.

گروه پامچال در سال 1380 توسط امید نی‌نواز شهر نویی، با هدفت زنده نگه داشتن و ارائه‌ی موسیقی و فرهنگ کهن به ایران و دنیا تاسیس شده است. علاوه‌بر نی‌نواز شهر نویی، علی جمعه نی‌نواز شهر نویی (نوازنده دهل)، محمد اصلاحی (سُرنا) و سجاد پهلوانی و سعید سیاوشی (چوب بازی)، اعضای این گروه را تشکیل داده بودند.