عطف به گزارش مورخ 22/9/1395 مندرج در خبرگزاری فارس در خصوص گفتگو با یکی از منتقدین محترم، توضیح ذیل برای تنویر افکار اعلام می‌گردد.

اصولا مطالب مطروحه در فضای مجازی واجد شرایط خاصی است که استناد به شکل و محتوای آن به ویژه در فضای گفتگوهای دو جانبه که هزل و جّد آن تابع ویژگی‌های این نوع مراودات می‌باشد، فاقد وجاهت لازم می‌باشد کما اینکه استناد ایشان نیز به خبر مندرج در یکی از کانال‌های تلگرامی و بسط و اشاعه آن و ارائه تحلیل و داوری راجع به این و آن مبین همین ویژگی است.

بدیهی است گفتگو و نقد بر اساس مبانی و اطلاعات صحیح و بیان دیدگاهها و نظرات با رعایت موازین و در رسانه های عمومی رسمی همواره مفید و سازنده است و در روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از بدو فعالیت، سیاست کاری خود را بر این اساس وزین تنظیم و همچنان پذیرای همه نظرات و پیشنهادهای ارزنده و پیش برنده عزیزان خواهد بود.