وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بعد از حضور در سالن سوره حوزه هنری و تماشای گروه موسیقی اقوام «نجوای کتول» گلستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های مختلف قرار گرفت و به سوالات آنها پاسخ داد.

سید عباس صالحی درباره موسیقی اقوام بیان کرد:« موسیقی اقوام و نواحی به نحوی بخشی از هویت رنگین کمانی ما است. موسیقی اقوام به اعتباری که رنجها، شادیها، زخم‌ها و خیزش اقوام را در طول تاریخ نشان میدهند، در کلام و نوا نیز تاریخ ایران را در هویت اقوام نشان میدهند.»

او ادامه داد:« به نظر می آید موسیقی اقوام ما ظرفیت قابل توجهی را در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی دارد تا از طریق این نوع موسیقی با جهان و به ویژه با اقوام دیگر که از نظر تاریخی رابطه بیشتری داشتیم ارتباط پیدا کنیم. در طول سالهای اخیر و به ویژه در دو سال گذشته یکی از مواردی که به طوری جدی پیگیر بودم این است که هویت اقوام به ویژه موسیقی اقوام را میتوان به عنوان مزیت نسبی خود بدانیم.»

صالحی اضافه کرد:«من سفری داشتم و با فاصله به جشنواره موسیقی آمدم اما اولین حضورم در اجرای موسیقی اقوام با این نگاه است که این نوع موسیقی میتواند طلیعه ای برای ارتباط موسیقیایی ما در دوره جدید باشد. حتما با همین نگاه پشتیبانی‌های جدیتری صورت می‌گیرد و باید بگیرد. بخشی درباره ثبت موسیقی اقوام و بخش دیگری درباره نشر این نوع موسیقی است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌درباره اینکه وزارت ارشاد بعد از سی و چهار دوره از جشنواره فجر نتوانسته هنرمندان برگزیده را جذب کند و 90 درصد از هنرمندان برجسته به صورت مستمر در جشنواره فجر حضور ندارند، گفت:«معمولا اقدام عاجل کار سختی است اما با این نگاه که مسیری را طی و حس کنیم قدم به قدم پیش خواهیم رفت، مسئله درستی است. جشنواره‌های مختلف فجر باید به گونهای باشند که نام آوران، نسلهای میانی و هم نسل نو در آن حضور داشته باشند و جشنواره ها ارتباط میان نسلی را فراهم کنند.اگر نام آوران غایب باشند بخشی از کار کمبود دارد، اگر کسانی که تازه وارد میدان شده اند اما استعدادهای آینده باشند نیز غایب باشند باز هم بخش دیگری است که جشنواره به نظر ناقص می آید.»

او گفت:« تلاش بر این بوده که نام آوران و نامداران بیشتری در فضای این دوره از جشنواره حضور داشته باشند. حضور استاد فرهت، دوستان ما و آقای ترابی با همین نگاه بوده که گامی ‌به جلو با حضور نام آوران داشته باشیم. البته این به معنای این نیست که از نسل میانی و نسلی که تازه وارد این مسیر شدند اما استعداد درخشان هستند، غافل شویم. آیین نامه ای امسال تنظیم و تدوین کرده اند که مثل هر مقرراتی نیازمند اصلاحات و بازبینی‌های بعدی است، با همین نگاه است تا مسیر مشخصی را برای جشنواره فجر داشته باشیم. امسال شروع این روند است و میتواند با پیگیریها و نوآوریها و بازنگریها برای سالهای آینده در این مسیر تکمیلتر حرکت کند.»

صالحی در پاسخ به اینکه مسائل اقتصادی به مرگ برخی از شاخه‌ها در موسیقی منجر شده است و اینکه آیا افزایش بودجه مشخص برای حمایت از موسیقی اقوام در نظر خواهید گرفت، گفت:« فکر میکنم در دو حوزه خاموشی، مرگ یا کمرنگی موسیقی نواحی را داریم که بخشی از آن در حوزه‌های پژوهشی است و ما عملا نتوانستیم به اندازه کافی ثبت موسیقی نواحی را داشته باشیم و این امر منتهی شده تا بخشی از قسمت‌ها به دلیل همین موضوع انقطاع پیدا کند و بخش دیگر هم مسئله اقتصادی است. آنچه که مورد نظر است و ان شاالله دفتر موسیقی دنبال میکند و جشنواره ها میتوانند با این نگاه حرکت کنند، پرداخت به این دو ضلع است اما ثبت موسیقی نواحی را باید جدیتر دنبال کنیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌افزود:« ما باید به فضای اقتصادی فکر کنیم. ان شاالله دفتر موسیقی در هر دو بخش برنامه‌هایی خواهد داشت و امیدواریم شرایط اقتصادی به ما کمک کند تا این دو مسئله را انجام دهیم. نگاه ما این است که بحث ثبت و پژوهش و بحث اقتصاد گروههای موسیقی را جدیتر بگیریم. به نظر می آید میتوان بخشی از اقتصاد موسیقی نواحی را با حمایتها و بخش دیگر با فرصتهای شغل و کار در محیط همان مناطق ایجاد کرد. برخی از سلیقه ها و یا نگاههایی که محدودیت ایجاد میکنند، پارهای از مسائل را برای موسیقی نواحی به وجود میآوردند که می‌تواند به این حوزه ضربه بزند.»

او اظهار کرد:«بخشی از حوزه کاری ما به تسهیل کسب و کار موسیقی نواحی هم بر می‌گردد که فرصت‌های شغلی را بیشتر فراهم کند. گفتوگوهایی با نیروی انتظامی ‌و اماکن داشتیم تا فرصت‌های شغلی را برای موسیقی نواحی گسترده کنند که این امر میتواند در کنار حمایت‌های دیگر کمک کننده باشد.»

صالحی همچنین درباره پرسشی مبنی بر بازنگری در سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر نیز بیان کرد:« بخشی از این بازنگری نسبی با نگاهی که در فضای آیین نامه اتفاق میافتد و در اجرا عملی شده، با توجه به همین نگاه بوده است تا با تجربه های گذشته برای امسال و سال‌های بعد بازنگری کنیم. مهم این است که قدم به قدم تکامل تدریجی پیدا کند. حتما همه ی تحولات از طریق پوست اندازی صورت نمیگیرد و امسال اتفاقات خوبی با همین نگاه انجام شده است.»

او در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا جشنواره ارز دولتی نداشته است، توضیح داد:« پنج گروه خارجی با ارز دولتی آمده اند.»

همچنین علی ترابی که وزیر ارشاد را همراهی میکرد، پرسشی مبنی بر اینکه آرشیوی از اجراهای دوره های مختلف جشنواره روی سایت جشنواره وجود ندارد، بیان کرد:« تمام اطلاعات جشنواره روی سایت وجود دارد. در دوره ای این آرشیو برداشته شد اما ما آن را دوباره بازگرداندیم.»