وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای این دوره جشنواره موسیقی فجر، شیوه نامه ای آماده شده است اما باید یک شیوه نامه مصوب دایمی داشته باشیم.

سیدعباس صالحی در دومین شب سی و سومین جشنواره موسیقی فجر دقایقی پیش از بامداد جمعه، پس از تماشای اجرای شهید پرویز خان از هند این مطلب را در جمع خبرنگاران بیان کرد.

خبرنگاری پرسید: برخی، به این موضوع انتقاد دارند که جشنواره موسیقی فجر پس از ٣٣ سال هنوز اساسنامه یا شیوه نامه ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امیدواریم پس از پایان این دوره جشنواره موسیقی فجر شاهد این اتفاق (تهیه شیوه نامه دائمی برگزاری جشنواره) باشیم.

صالحی افزود: در این دوره شیوه‌نامه تهیه شده است اما اینکه بخواهد نهایی شود و بعد، معیارهای جشنواره را شکل دهد حتما مورد نظر خواهد بود.

وی تصریح کرد: هر جشنواره باید شیوه نامه روشنی داشته باشد که بر آن اساس جشنواره برگزار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: شیوه نامه ای که بطور دایمی مبنا باشد، حتما مراجع تصویب کننده خود را لازم دارد.

خبرنگار دیگری پرسید: یکی از نکات منفی بحران مخاطبی است که جشنواره های فجر به ویژه موسیقی با آن مواجه است، به غیر از بخش پاپ، در حوزه موسیقی اصیل ایرانی با بحران مخاطب مواجه هستیم. وزارت ارشاد چه تدابیری دارد؟

صالحی پاسخ داد: آنچه در طول سال، فضای مخاطب موسیقی سنتی، کلاسیک و پاپ را شکل می‌دهد، تا حدودی در جشنواره‌ا نمایان می‌شود، جشنواره‌ها محصول اتفاقات طول سال هستند.

وی ادامه داد: اینکه مخاطب ایرانی با موسیقی اصیل و سنتی در تماس باشد، به اتصالی نیازمند است که هم خالق موسیقی سنتی و کلاسیک ما در آن نقش دارد که می‌تواند مخاطبان خود را افزایش دهد و هم مجموعه‌هایی که می‌توانند در این حوزه به افزایش مخاطب کمک کنند که شامل صدا و سیما و مجموعه های دیگر است.

وی تاکید کرد: در این زمینه اشتراک مساعی مجموعه‌های مختلف لازم است که در طول سال مذاق و ذائقه مخاطب ایرانی را از کودکان و نوجوانان ارتقا دهیم تا به نقطه‌ای برسانیم که بتوانیم تعادلی را در مجموعه مخاطبان موسیقی های چندگانه خود ایجاد کنیم.

صالحی گفت: من قبول دارم این اشکال وجود دارد، ما هنوز این تعادل را ایجاد نکردیم. نمی‌خواهم بگویم موسیقی پاپ باید بی مخاطب باشد و مخاطب زیاد داشتن آن نقص است بلکه باید موسیقی سنتی و اصیل ما ارتقا مخاطب پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: خالقان موسیقی سنتی ایرانی مسوولیت های خود را دارند تا بتوانند با مخاطب خود ارتباط بهتری پیدا کنند و از سوی دیگر، مجموعه هایی که در حیطه ترویج موسیقی کار می کنند چه صدا و سیما و چه مجموعه های دیگر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت های خاص خود را دارند.