هوشنگ کامکار که عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران محسوب می شود به نامه 700 هنرمند موسیقی به وزیر ارشاد که در آن از عملکرد خانه موسیقی و مدیرعامل آن حمیدرضا نوربخش انتقاد کرده بودند، واکنش نشان داد.

این آهنگساز و استاد دانشگاه به جام جم آنلاین گفت: من اگرچه به شکل عنوانی با خانه موسیقی در ارتباط هستم اما واقعا بدون جانبداری باید بگویم هدف این افراد موسیقی نیست و دنبال چیز دیگری هستند. هیچ کدام شان دل شان برای موسیقی ایران نسوخته است و دائم به آقای نوربخش تهمت می زنند و بیهوده انتقاد می کنند.

او افزود: همه شان را روی هم بگذارید توانایی انجام یک کار ندارند و اگر پول بگیرند دیگر انتقاد نمی کنند.

کامکار با بیان این که آنها موبیسقی دان هستند نه موسیقیدان ادامه داد: بگردید در میان آنها ببینید کدام شان توانسته کاری انجام دهد که مردم از آن استقبال کنند و ریشه در بین مردم داشته باشند.

هوشنگ کامکار همچنین درباره فعالیت این روزهای گروه کامکارها هم گفت: ما کار می کنیم ولی زیاد اهل پرچم هوا کردن و تبلیغات نیستیم، مهم کار است که باید خودش را نشان بدهد.

او تاکید کرد: این بیلبورد زدن و بنر چاپ کردن ها برای جوانان است که هم از ما خوشتیپ تر هستند هم خوشگل تر ما که این گونه نیستیم.

کامکار در پایان درباره جشنواره موسیقی فجر هم گفت: کامکارها امسال در جشنواره اجرایی نخواهند داشت چراکه بودجه جشنواره با میزان دستمزد ما هماهنگ نیست.