گروه نوازی موسیقی سنتی و تلفیقی (هیات انتخاب):

ارفع اطرایی، محمد سریر، داوود گنجه ای، داریوش پیرنیاکان

گروه نوازی موسیقی سنتی و تلفیقی (هیات داوری):

ارفع اطرایی، حسن ناهید، هادی منتظری، کیوان ساکت

گروه نوازی موسیقی کلاسیک(هیات انتخاب و داوری):

شاهین فرهت، اکبر محمدی، سهیل دهبستی

گروه نوازی موسیقی پاپ(هیات انتخاب و داوری):

محمدرضا چراغعلی، علی تفرشی، کیوان کیارس

گروه نوازی موسیقی پاپ بانوان (هیات انتخاب و داوری):

افلیا پرتو، آذر هاشمی

هیات انتخاب بخش جنبی جشنواره :

کامبیز روشن روان، عبدالحسین مختاباد