دومین سانس بیست و هشتم بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران به دو گروه موسیقی «همنوازان وداد» و «همنوازان فاخته» اختصاص داشت. در این شب ابتدا گروه «همنوازان وداد» به سرپرستی کیارش داوودی و با آواز منصور جمعه زاده قطعات خود را به گوش مخاطبان رساندند و سپس گروه «همنوازان فاخته» که سرپرستی آن را خشایار پارسا عهده دار است، روی صحنه این فرهنگسرا حاضر شدند.

کیارش داوودی، نوازنده سنتور و آهنگساز، آناهیتا رمضانی و ساینا زمانیان، نوازنده تار، محمدرضا عزیزی، نوازنده بم تار، کیارش بکتاشیان، نوازنده نی، فردین میرزا حسینی، نوازنده کمانچه، مرتضی زارعی، نوازنده تنبک و منصور جمعه زاده، خواننده، به عنوان اعضای گروه «همنوازان وداد» در میان صدای تشویق جمعیت، روی صحنه آمدند.

پیش درآمد ابوعطا قطعه ای بود که برای آغاز انتخاب شده بود و پیوسته با آن ساز و آواز ابوعطا و چهارمضراب ابوعطا نواخته شد. سرپرست گروه، کیارش داوودی، آهنگسازی آن ها را برعهده داشت.

تصنیف «یتیمک» به آهنگسازی استاد فرامرز پایور در فرهنگسرای نیاوران طنین انداخت و صدای خواننده «همنوازان وداد» ترانه قطعه را با موسیقی همراه کرد.

گروه سراغ ساز و آواز و ضربی حجاز رفت تا نوبت به دونوازی تار برسد. این دو هنرمند فراز و فرود های قطعه را هماهنگ با یکدیگر نواختند و با دونوازی که آرامش را در سالن حکم فرما کرده بود، نگاه مخاطبان را به مهارت خود جذب کردند. قطعه «خسرو و شیرین» ساز و آواز و دو ضربی را به یکدیگر وصل کرد. بعد از آن تصنیف انتهایی با نام «از تو کجا گریزم» به اجرا درآمد.

پس از درنگی کوتاه به عنوان فاصله بین دو اجرا، گروه موسیقی «همنوازان فاخته» برای اجرای قطعات خود وارد شدند. نیما داغمه چی فیروزجانی و محمد مهدی شیخ، تار، علیرضا رسولی و آرمان حیدری، کمانچه، خشایار پارسا و هامون بهرامی مقدم، سنتور، هدایت الله شفتی کلاری، سه تار، حسین گازر، تنبک، و سید ابوذر حسینی، عود بدست گرفتند و محبعلی بخشی خوانندگی گروه را عهده دار شد.

این گروه با پیش درآمد ماهور کنسرت خود را شروع کرد. بعد از این که تصنیف «زلف سرکجت» را به روایت عبداله خان دوامی نواخت، دو قطعه «شب وصل» و « قهر و آشتی» به اجرا درآمد. در این دو قطعه ساز تار بیشتر شنیده شد و نوای دیگر ساز ها به تکمیل زیبایی قطعه کمک کرد.

«نرگس مستی»، «من ندانستم» و «رنگ قدیمی» نیز تصنیف هایی به روایت عبداله خان دوامی بودند که مانند دیگر قطعات، خشایار پارسا آهنگسازی آن ها را انجام داده بود. در میانه تصنیف ها صدای همخوانی اعضای گروه با خواننده نیز شنیده شد.

دو قطعه دیگر نواخته شد و به پایان رسیدن رپرتوآر تشویق حضار را که نشان دهنده رضایت آن ها از این کنسرت بود، در پی داشت.

این گروه هدف تشکیل خود را اجرا و پژوهش در باب موسیقی کلاسیک ایرانی می داند و در طی مدت زمان فعالیت خود به کار هایی چون موسیقی مقامی دوره تیموری، موسیقی دستگاهی دوره قاجار و موسیقی دستگاهی تعدیل شده دوره پهلوی پرداخته است.