همزمان با برگزاری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، 10 گروه موسیقی از شهرستان های مختلف استان هرمزگان از 28 بهمن تا 2 اسفندماه اجراهایی را روی صحنه خواهند برد.
به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، گروه های « آوای باران» شهرستان رودان و « جوانان» بندر خمیر در سالن آموزش و پرورش روی صحنه رفتند و امشب 29 بهمن ماه مسابقه عودنوازی در سالن مجتمع فرهنگی هنری برگزار خواهد شد. گروه های «نخل» و «آبشار » شهرستان حاجی آباد و «گلستان» شهرستان میناب نیز در سالن آموزش و پرورش اجرا خواهند داشت.
یکشنبه 30 بهمن ماه، مسابقه عود نوازی در سالن مجتمع فرهنگی هنری برگزار خواهد شد و گروه محلی «لیوا» از جزیره هرمز و میداف بندر گنگ در سالن آموزش پرورش اجرا خواهند داشت.
دوشنبه 1 بهمن ماه، «گل اندام» شهرستان بشاگرد و گروه محلی شهرستان بندر خمیر در سالن آموزش و پرورش اجرا خواهند کرد. «جیرانیان» شهرتان بستک نیز 2 بهمن ماه در این سالن اجرا می روند.
مراسم اختتامیه نیز سه شنبه 2 اسفندماه در سالن آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.