سالن  دهلوی در چهارمین شب اجراها میزبان زمان خیری نوازنده نی و مدرس هنرستان موسیقی و استاد دانشکده موسیقی بود.

زمان خیری که یکی از نوازندگان توانای نی حال حاضر کشور محسوب می‌شود، طی دوران فعالیتش از محضر استادانی چون عبدالنقی افشارنیا، حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، محمدرضا لطفی و محمدعلی کیانی نژاد بهره بود و با محسن نفر، داریوش طلایی، حمیدرضا نوربخش، محمد اسماعیلی، مسعود شعاری و سعید ثابت همکاری‌های مستمر و ثابت داشته است.

خیری تاکنون چند آلبوم منتشر کرده که تکنوازی «شوق»، و «بازشنودی از نی دوره قاجار» برخی از آن‌هاست. او همچنین در رویدادهای داخلی و خارجی عناوین معتبری کسب کرده است.

اجرای با احساس زمان خیری که به تک نوازی نی اختصاص داشت با توجه و سکوت مخاطبان و سپس تشویق آن‌ها روبرو شد و سالن با ظریف حداقلی مخاطبان اختصاص داشت و پروتکل ها رعایت شده بود.