بخش بعدی این اجرا، به تک‌نوازی دوتار محمود صادقی ورگ اختصاص داشت که این هنرمند با لباس محلی وارد صحنه شد و برای مخاطبان حاضر در سالن، موسیقی محلی خراسان شمالی را اجرا کرد. قطعاتی که توسط صادقی ورگ اجرا شد، “نوایی”، “قیامت”، “حرایی”، جولان کورغلی” و “سرمقام” بودند.

صادقی ورگ از سال 1363، دوتارنوازی را زیرنظر اساتید مختلفی همچون زنده‌یاد سلطان رضا والی‌نژاد، حمرا گل افروز و… فرا گرفته است.