ستاد خبری سی و دومین جشنواره موسیقی با انتشار اطلاعیه ای نشست های رسانه ای روز دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ دی این رویداد را لغو کرد.
ستاد خبری سی و دومین جشنواره موسیقی با انتشار اطلاعیه ای نشست های رسانه ای روز دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ دی این رویداد را لغو کرد

در این اطلاعیه آمده است:

«اهالی شریف رسانه / بدینوسیله به استحضار می رساند در پی درگذشت یار دیرین امام خمینی(ره)، آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزاری نشست رسانه ای گروه های موسیقی شرکت کننده در جشنواره ۲۰ و ۲۱ دی ماه لغو خواهد شد.»