در این دوره از جشنواره در بخش جنبی 8 نشست تخصصی موسیقی با موضوعیت «تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران » با سخنرانی مجید کیانی، «مکانیزم صدا دهی سازها و ارتباط آن با گام» با سخنرانی ازژنگ ناجی، «شیوه های آموزش موسیقی ایرانی » با سخنرانی داریوش طلایی، «تکنیک های نوازندگی در موسیقی ترکمن» با سخنرانی مجید تکه، «سیری در موسیقی ایران، دیروز و امروز با سخنرانی نصرالله ناصح پور، «موسیقی نواحی ایران، گذشته ،حال و آینده با سخنرانی محمدرضا درویشی، «موسیقی اندلس» با سخنرانی ادوارد پانیاکوا و «نقش مخاطب در تداوم و تحول موسیقی ایران با سخنرانی جلال ذوالفنون برگزار شد.

نشست های تخصصی این دوره از جشنواره در سالن موزه فرش تهران برگزار شد.