نشستهای تخصصی نوزدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شده است.

در این دوره نشستهایی چون موسیقی پاپ و جوانان با سخنرانی محمد سریر، آموزش موسیقی در ایران با سخنرانی امیراشرف آریان پور ، ویژگی های آواز ایران با سخنرانی احمد ابراهیمی، تاریخچه و جایگاه عود در موسیقی ایران با سخنرانی منصور نریمان، تحولات موسیقی در قرن بیستم با سخنرانی فرید عمران و تعامل مذهب و موسیقی ایرانی با سخنرانی ایرج نعیمایی برپا شد.