طراح گرافیک:امید عسگری
موسیقی: بخشی از قطعه پراکنده

آهنگساز: حسام اینانلو
ناشر:پردیس موسیقی معاصر