علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد جشنواره موسیقی فجررا محلی برای عرضه اجراهای خوب، نوآورانه و محل بروز آثار بزرگ موسیقی دانست.

به گزارش ستاد خبری سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در ستاد برگزاری این دوره از جشنواره ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر گفت: امیدوارم جشنواره موسیقی فجر در سال آینده در حوزه بین الملل بخش ملل مسلمان را به صورت جدی پیگیری کند.

وی در باره روند سی ساله جشنواره موسیقی فجر بیان داشت: بهتر است که با اتمام جشنواره گروه کارشناسی نقاط قوت و ضعف جشنواره موسیقی فجر را چه در سی امین دوره و چه دوره های قبل را بررسی کنند. نتیجه این کارشناسی برای ما مهم است، چرا که در این بررسی ممکن است که به این نتیجه برسیم که بخش رقابتی جشنواره تغییراتی را داشته باشد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: توجه به جشنواره های تخصصی موسیقی باید بیشتر شود به طوری که بخش رقابتی گروههای موسیقی به این جشنواره‌ها منتقل شود و جشنواره موسیقی فجر محلی برای عرضه اجراهای خوب، نوآورانه و محل بروز آثار بزرگ موسیقی باشد.