اجرای روز دوم سرودهای انقلابی نوجوانان در پهنه رودکی با اجرای گروه شهید فرجی به سرپرستی حسین نصیر به صحنه رفت.

این گروه سرود در اجرای روز گذشته خود قطعات مرد نبرد، افتخار من، سرودهای انقلابی، بارکد، تا آخرش هستیم و صدای آشنای زندگی را با یک گروه ۲۵ نفره خواندند.

گروه سرود شهید فرجی در ابتدای سال 89 با جمعی از نوجوانان و جوانان خوش ذوق و فعال شکل گرفت تا شروعی بر آغاز فعالیت های خود باشد.در طی این سال ها گروه سرود شهید فرجی همواره با اجراهای مناسبتی و هماهنگ خود در سازمان ها و مراکز مختلف فعالیت داشته و در بسیاری از سازمان ها به دلیل اجراهای خوب خود دعوت شده است.

امیرحسین کارگذار، ابوالفضل دامدارلو، مهرداد تقی زاده ، حمیدرضا یوسفی، سجاد جعفری، مرتضی رستم زاده، مهدی نصیری، احسان راهی، الیاس رسولی، محمد حیدری، ابوالفضل نقی پور، میلاد ملک پور، متین ملک پور، سپهر زوله، محمدرضا قنبری،محمد ابراهیمی، شایان محمدیان، مهدی فتحعلیان، علی اصغر قهرمانی، محمد ایمانی، امیررضا بابایی، سهیل نجف فرد، مرتضی حسین زاده، مهدیار زیرک، علیرضا داعی و محمدامین نیک پیشه اعضای گروه سرود شهید فرجی را تشکیل می دهند.