فرزاد طالبی (مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به سی و سومین جشنواره موسیقی فجر پیام داد.

به گزارش روابط عمومی سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در متن پیام فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین آمده است:

«هنر، پرده‌دار راز آفرینش و تجلّی‌گاه تلاش انسان برای گشودن فرصت‌هایی رو به جاودانگی است و “موسیقی” طنین‌انداز این نیاز در گوش هستی. هنری که رسالت عمیق خود، برای ترسیم معنویت گرایی و زیبا شناسی انسان‌های منزّه را در فراگیرترین و آشناترین ابزار، یعنی نغمه‌ها و آواها، نشان می‌دهد و گواه از حافظه تاریخ می‌گیرد که:

ما همه اجزای آدم بوده‌ایم                                         در بهشت این لحن‌ها بشنوده‌ایم

زیست اجتماعی ساکنان ایران اسلامی هم به گویاترین زبان، همین را گواهی می‌دهد و گوشزد می‌نماید که این هنر، بی‌نیاز به واسطه، رساترین پیام‌رسان و مؤثرترین زبان فرهنگیِ بی‌ترجمانی است که از همیشه تا امروز، آیینه هویت بلند، ذوق ظریف و مرام صلح گرایانه ایرانیان برای سایر ملل به شمار می‌رود.

از این رو جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، به شایستگی پرچمداری میراث گرانقدر ناملموس و گنجینه شفاهی این سرزمین را به دوش گرفته و بر این پایه، انتظاری دور از دست نیست که این رخداد بزرگ، هر سال، شایسته و جامع‌تر از پیش به رشد و ارتقا خود بیندیشد. اندیشه‌ای برای تقویت مشترکات خود با موسیقی کشورهای حوزه ” ایران فرهنگی” به ویژه مردمان همسایه و نیز نگاهی هوشمندانه برای بهره‌یابی از فرازها و تجربیات مفید موسیقی سایر کشورها و همچنین اعتباریابی روز افزون جایزه و سنجه معتبر «باربد».

و اینک جشنواره موسیقی فجر در تداوم مسیر تکوینی و ارتقایی خود به سی و سومین منزل از منازل امید بخش خود رسیده است تا از پیشکسوتان و هنرمندان راه‌آشنا بهره‌هایی تازه بردارد اما یقینا دفتر پیشنهادات این جشنواره برای دریافت و به کاربندی نظریات مناسب و متناسب، همچنان گشوده می‌ماند.»