مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرتضی کاظمی

رئیس مرکز سرود و آهنگهای انقلابی / رئیس جشنواره: علی مرادخانی

دبیر جشنواره: علی مرادخانی

شورای سیاستگذاری:

اطلاعاتی در دست نیست