خواننده پاپ می گوید در کل سالن خوبی بود و راضی بودیم و دوستان و عوامل این سالن زحمت فراوانی کشیدند از آنها ممنونم.

به گزارش روابط عمومی سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، محمد علیزاده که چند روز گذشته در دو سئانس میزبان هواداران خود در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بود درباره این برنامه گفت: اجرای خوبی بود و تا آنجایی هم که اطلاع دارم مردم هم راضی بودند و به نظرم اینکه هوادارانم راضی از سالن خارج شدند مهمترین نتیجه اس که بدست می آید به همین خاطر خودم نیز رضایت دارم.

وی افزود: اجرا در سالن ایرانیان برای اولین بار بود که انجام می گرفت و با توجه به اینکه تازه به بهره برداری رسیده تجهیزات خوبی داشته و تزیین و امکانات آن نیز مناسب است ولی یک سری ایرادات وجود دارد.

او ادامه داد: مشکلی که داشتیم جایگاه مردم بود که چینش آن به شکلی است که خواننده برای اولین بار روی سن برای ارتباط با مخاطب کمی گیج می شود، سالن های دیگر فلت هستند و در یک خط قرار دارند و ارتباط در اولین لحظه انجام می شود.

علیزاده همچنین گفت: در کل سالن خوبی بود و راضی بودیم و دوستان و عوامل این سالن زحمت فراوانی کشیدند از آنها ممنونم.