در نوبت دوم اجراهای شب چهارم سی و ‌پنجمین جشنواره موسیقی فجر درتالار وحدت تریو جز لوکا آکینو هنرمندی که حتی با بدنش هم موسیقی می نوازد و سازش عضوی از بدن اوست، در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

تریو جز ایتالیایی لوکا آکینو در ساعت ۲۱/۳۰ شامگاه شنبه ۲۶ بهمن ماه در تالار وحدت به روی صحنه رفت. و مخاطبان موسیقی جز را ساعتی میهمان شعر وجودی، درونی و شخصی خود با ترجمان موسیقی جز کرد.

این هنرمند جسارتی ستودنی در درنوردیدن حد و مرزهای زیبایی شناسانه سبکهای مختلف موسیقی دارد و این جسارت تا بدانجا در موسیقی او پیشرفته است که باید سبک موسیقی او را که ریشه در جز اروپایی دارد با نام Aquino world music خطاب کرد.

او هنرمندیست که بواسطه ابتکارات در نواختن و صداسازی شهرتی جهانی یافته است.

این هنرمند در میان کنسرت خود از اینکه ایران جشنواره موسیقی با قدمت ۳۵ دوره دارد اظهار شگفتی کرد و از علاقه خود و اعضای گروهش به شرق و خاورمیانه صحبت کرد.

او زادگاه موسیقی گروهش را موسیقی سنتی ایتالیایی دانست و از موسیقی جز را هنر بداهه نوازی دانست