سانس دوم تالار رودکی از ساعت 21:30به اجرای گروه آواز سپهر با صدای وحید تاج اختصاص  داشت.

در این اثر بهمن فریادرس اهنگسازی و نوازندگی کمانچه را عهده داشته و از دیگر عوامل میتوان به بهزاد رواقی (نوازنده تار)، حمید قنبری (نوازنده تنبک)، امین حیدری و صابر سوری نوازندگان عود اشاره کرد.

«مقدمه»، «ساز و آواز»، «تصنیف ایران»، «ساز و آواز قطعه سپیدار»، «تصنیف یلدا»، «ساز و آواز»، «تصنیف تو می روی» قطعاتی بودند که در این کنسرت اجرا شدند.