سومین شب از جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که اکثر هنرمندان سالن های پایتخت  را به عطر و مهر مادری آراستند و اجرای خود را در آستانه روز مادر تقدیم به مادران عاشق ایران زمین کردند.

به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در سومین روز از این جشنواره 11 گروه و خواننده موسیقی در 6 سالن پایتخت به روی صحنه رفتند و با اجرای برنامه های خود در یکی از سردترین شبهای تهران، برگ سوم از سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را در حالی به دفتر خاطرات این جشنواره اضافه کردند که تعدادی از مقامات عالیرتبه کشوری از این اجراها دیدن کردند. سومین شب از جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که اکثر هنرمندان سالن های پایتخت  را به عطر و مهر مادری آراستند و اجرای خود را در آستانه روز مادر تقدیم به مادران عاشق ایران زمین کردند.