از ساعت 21:30 در سالن دهلوی میزبان اجرایی با عنوان شب یوسف فروتن بود که به تکنوازی سه تار امیر شریفی اختصاص داشت.

گفتنی است امیر شریفی عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر است. او هنرآموخته استادانی چون داریوش پیرنیاکان، محمدرضا لطفی و حاتم عسگری است. سالهای دانشجویی را عمدتا روی مطالعه علمی و نظری روایات گوناگون ردیف و نواخته های به جا مانده از استاید دوره قاجار و پهلوی اول سپری نمود. او سال نود وهشت با هدف اجرای موسیقی دستگاهی و احیای آهنگسازی بر اساس عناصر موسیقی قدیم ایران، گروه «نقش» را بنیاد نهاد. از آلبوم های او می توان به «چهارگاه مرکب» و «راست» با صدای مظفر شفیعی، «چهارسو»، «برافشان»، «حُزان»، «تصانیف عارق قزوینی»، «شرح این هجران» با صدای مجتبی عسگری اشاره کرد. او در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر به نیت ارج نهادن به یکی از شیوه های سه تار نوازی قدما، قطعاتی را از استاد یوسف فروتن در آوازهای دشتی و بیات ترک اجرا کرد.