یعقوب تنها و سلمان سلیمانی به روی صحنه رفتند و در دو بخش قطعاتی از موسیقی نواحی سرحدِ شرق خراسان را اجرا کردند. در قسمت نخست این اجرا که به اجرای سازی اختصاص داشت، سلمان سلیمانی، نوازنده دوتار، تک‌نوازی کرد و در ادامه مقام پیش‌درآمد نوایی، مقام مثنوی و مقام مشق پلتان پیاده و سواره را اجرا کرد.

بخش بعدی اجراهای این گروه موسیقی به اجرای آوازی و سازی اختصاص داشت که در این بخش، یعقوب تنها، خواننده گروه شروع به آوازخوانی کرد و آوازهای هزارگی، سرحدی، جمشیدی و همچنین مقام ثنایی را خواند.

از نکات قابل توجه اجراهای این کنسرت می‌توان با حضور نوازندگان و خوانندگان هر دو گروه با لباس محلی‌شان اشاره کرد که این اتفاق معمولا مخاطبان موسیقی نواحی را سر ذوق می‌آورد.