گروه روشنا با اجرای دو بخش تکنوازی و همنوازی با خوانندگی مظفر شفیعی در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر حضور خواهد داشت.

حسین اینانلو نوازنده گروه روشنا با اعلام این خبر گفت:« اجرای ما در جشنواره دو بخش خواهد داشت. واقعیت این است که در همه این سالها بخش تکنوازی همیشه برای ما مهم بوده و دوست داشتیم در کنار موسیقی آوازی، به موسیقی سازی هم بپردازیم و برای آن اهمیت قائل شویم. به همین دلیل در بخش اول تک نوازی تنبک و سه تار در دستگاه نوا خواهیم داشت. اینانلو در توضیح بخش دوم اجرا نیز گفت:« در بخش دوم هم گروه نوازی موسیقی ایرانی با آواز آقای مطفز شفیعی خواهیم داشت که هم اعتبار ویژه ای به اجرا می دهد و هم باعث می شود کار بهتر دیده شود.»

حسین اینانلو همچنین در توضیح بخش دوم اجرای گروه روشنا گفت:«در گروهنوازی در آواز ابوعطا، دشتی و بیات ترک اجرا خواهیم داشت و اجرا را با آواز دشتی تمام می کنیم. هم چنین در این بخش سه تار و عود سنتور و نی و تنبک و سنتور خواهیم داشت و اکثر قطعات از ساخته های خود من خواهد بود.»

وی تصریح کرد:«در بخش دوم تمام اشعار تصنیفهای که اجرا میشود، از شعرهای استاد شفیعی کدکنی و ابتهاج خواهد بود.»

اینانلو با تاکید بر اینکه از سال 83 به طور پیوسته همکاریهایی را با استاد مظفر شفیعی داشتهاند گفت:« گروه اجراهای مشترکی با ایشان داشت و پیش از این 3 آلبوم مشترک هم باهم منتشر کردیم.» وی ادامه داد:«برای این اجرا هم تزدیک به 4 ماه است تمرین کردیم تا یک اجرای کامل داشته باشیم.»

لازم به ذکر است گروه روشنا 28 بهمن ساعت 19 در تالار ایوان شمس اجرا خواهند داشت.