جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بیست و نهم موسیقی فجر با تاکید بر لزوم تدوین چشم انداز آینده جشنواره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، جلسه شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، حسن ریاحی دبیر جشنواره، علیرضا پاشایی سرپرست دفتر موسیقی ارشاد، علی ترابی دبیر اجرایی جشنواره ، ندا انتظامی مدیر روابط عمومی معاونت هنری ارشاد و اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از هوشنگ ظریف، داوود گنجه ای، محمد سریر، کامبیز روشن روان و حمیدرضا نوربخش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسن ریاحی دبیر جشنواره گزارشی در خصوص روند جشنواره موسیقی فجر طی سالهای اخیر، نقاط قوت و ضعف آن و شاخصه های این دوره از جشنواره ارائه داد و سپس علی ترابی دبیر اجرایی جشنواره به ارائه گزارشی از ابعاد برگزاری جشنواره ، سالنها و افزایش استقبال در بخش رقابتی جشنواره پرداخت.

در این جلسه ضمن مذاکره با معاون هنری وزیر ارشاد ، شورای سیاستگذاری مواردی همچون تاکید بر لزوم تدوین چشم انداز مشخص برای آینده جشنواره و تشکیل کمیته های مشخص برای برگزاری باکیفیت تر جشنواره را در دستور کار خود قرار دادند.

در این جلسه همچنین ابعاد برگزاری بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر بررسی و بودجه مورد نیاز برای این دوره مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد جشنواره موسیقی فجر به گونه ای برگزار شود که ضمن پاسخ گویی به ذائقه عمومی جامعه، نیاز مخاطبان خاص را نیز جوابگو باشد.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بهمن ماه امسال به دبیری حسن ریاحی برگزار می شود.