گروه موسیقی «نوبهار» با بداهه نوازی و اجرای اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی پایان بخش اجراهای دومین شب از سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران بود که توانست با اجرای خوب قطعات ضربی توجه حاضران در سالن را به اجرای خود جلب کنند.

دومین سانس از اجراهای شب دوم جشنواره موسیقی در فرهنگسرای نیاوران به گروه موسیقی «نوبهار» اختصاص داشت. این گروه به سرپرستی بهاره فیاضی روی صحنه رفت و به اجرای موسیقی اصیل ایرانی پرداخت.

در قسمت اول این اجرا، در ابتدا بهاره فیاضی قطعاتی را در دستگاه سه گاه با سه تار نواخت. در ادامه برنامه قطعاتی را دستگاه شور آواز بیات ترک و افشاری را با ساز تار برای حضار اجرا کرد که مورد توجه حاضرین در سالن قرار گرفت.

از نکات قابل توجه در این برنامه تمبکنوازی زیبای گوهرناز مسائلی و همراهی خوباش با فیاضی بود. او در پاسخ بداههنوازی های تار، ملودیهای ضربی هوشمندانهای را انتخاب کرده و توانست تواناییاش را در نواختن ساز های ضربی به خوبی نشان دهد. این بخش چهل دقیقه از اجرا را به خود اختصاص داد.

در بخش دوم فیاضی قطعاتی در آواز بیات اصفهان و ابوعطا را با تنظیم جدید به همراه داوود فیاضی خواننده، حسین قاسمی نوازنده نی و مجید علیزاده نوازنده تمبک نواخت. گروه در این اجرا اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی شاعر و ادیب معاصر را انتخاب کرده و آنها را بهخوبی اجرا کرد. خواننده گروه هم توانست بهخوبی از عهده خواندن شعرهای شفیعی کدکنی که وزن و و لحن خاص خود را دارند، برآید.

در پایان بخش دوم یک تصنیف قدیمی‌ با نام «گو به ساقی» اثر استاد غلامرضا مینباشیان نیز اجرا شد. هر چند بخش دوم کار کمی طولانی بود اما وجود قطعات ضربی خوش ریتم، اجرا را از کسالت رهاند و لحظات خوبی را برای گروه و حاضران رقم زد.