هیات داوران

داریوش پیرنیاکان، محمدرضا درویشی، کامبیز روشن روان، ناصر فرهنگفر، مجید کیانی، داوود گنجه ای ، محمدتقی مسعودیه

مشاوران هیات داوران در بخش موسیقی نواحی

حاج قربان سلیمانی، محمدمیرزا مرادی،‌عبدالله سرور احمدی ،‌مجید تکه،‌خلیفه میرزا آغه غوثی