داوران بخش مسابقه:

داریوش پیرنیاکان، سیدنورالدین رضوی سروستانی، کامبیز روشن روان، ناصر فرهنگ فر، مجید کیانی ، داوود گنجه ای