عضو هیات داوران جایزه ترانه جشنواره موسیقی فجر
خیلی آرمانگرایانه است که همه آثار هنری ماندگار باشند
حمیدرضا شکارسری شاعر، پژوهشگر و عضو هیات داوران جایزه ترانه سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر گفت: جشنواره موسیقی فجر باید برند باشد و آثار منتخب جشنواره معرفی و برجسته شود.
شکارسری گفت: جشنواره موسیقی فجر باتوجه به اهدافی که دارد با بازار ترانه کاری ندارد و البته بازار ترانه چندان به قوت و ضعف متن مکتوب ترانه ها ارتباطی ندارد. در گام اول باید بخش شعر محاوره و ترانه از جشنواره شعر فجر گرفته و به طور کامل به جشنواره موسیقی واگذار شود و جشنواره موسیقی فجر و شعر محاوره و ترانه در یک مجموعه متمرکز شود. اکنون زمینه دسترسی خوانندگان و آهنگسازان به ترانه ها مشخص نیست اما تمرکزگرایی به برند سازی کمک می کند. جشنواره شعر یا موسیقی فجر باید در معرفی و‌ پشتیبانی آثار برتر پی گیری، پشتکار و جدیتی بیشتر از اکنون داشته باشند.
وی ادامه داد: باید پذیرفت که همیشه گروه هایی از آثار هنری ضعیف و یا زرد اما پرطرفدار هستند و آثاری نیز قوی و حرفه ای است اما مخاطب و طرفدار زیادی ندارند و خیلی آرمان گرایانه است که همه آثار تولیدی هنر قدرتمند و ماندگار باشند.
وی درباره ارتباط و هم افزایی جشنواره موسیقی و ترانه فارسی گفت: همان طور که ارتباط صنعت و دانشگاه قطع است و توسعه و رشد علمی و تعدد مقالات علمی تاثیری بر رشد صنعت نداشته، جشنواره فجر هم اتصالی با بازار موسیقی عامه پسند ندارد و شاید اصلا نباید و نمی تواند داشته باشد.
شکارسری در ادامه گفت: انتشار آثار برتر و برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته ترانه سرایی توسط دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی فجر می تواند به رشد و ارتقا کیفی ترانه سرایی کمک کند، اما همیشه باید به یاد داشت که نباید بیش از اندازه آرمانگرایانه به موسیقی و بازار ترانه نگاه کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم