حق الزحمه گروههایی که در سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا داشتند، پرداخت شد.

به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، علی ثابت نیا، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: انجمن موسیقی ایران امور مالی و پشتیبانی جشنواره را بر عهده دارد و باتوجه به تاکید رییس محترم جشنواره و با همکاری ستاد جشنواره، حق الزحمه گروهها بعد از اجراها پرداخت می شود. گروههایی که در سه روز نخست از 23 تا 25 بهمن در جشنواره اجرا داشتند، به استثنای دو سه گروه که پاسخگوی تماس نبودند، پرداخت شده است و به ترتیب حق الزحمه سایر گروهها دیگر پس از اجرا در جشنواره پرداخت می شود.

ثابت نیا افزود: با پایان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، حق الزحمه همه گروههایی که در جشنواره اجرا داشتند پرداخت خواهد شد.