شورای ارزیابی بر اساس آیین نامه از ارکان جشنواره موسیقی فجر است.

به گزارش روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، نخستین جلسه شورای ارزیابی جشنواره با حضور داوود گنجه ای نماینده خانه موسیقی، صدرالدین حسین خانی نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، محمد اطیابی رییس هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، سید امین مویدی اصفهانی مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، حمید قبادی نماینده معاون امور هنری، هادی آرزم و تقی ضرابی دو هنرمند که عضو شورای ارزیابی جشنواره هستند و محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی یکشنبه ۱۹ بهمن ماه برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی ضمن ارائه گزارشی از سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر گفت: یکی از رکن های اصلی جشنواره شورای ارزیابی است که وظیفه اصلی اعضای شورای ارزیابی نظارت دقیق و کاربردی بر جشنواره و ارایه گزارش درباره جشنواره به معاونت هنری است.

اله یاری در ادامه گفت: این نخستین جلسه شورای ارزیابی این دوره جشنواره است و نماینده معاون امور هنری ، مشاور برنامه ریزی معاونت هنری، دو هنرمند موسیقی به انتخاب معاون هنری، یک نماینده از خانه موسیقی، یک نماینده از مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ترکیب هفت نفره این شورا را تشکیل می دهند.

وی افزود: سال گذشته شورای ارزیابی جشنواره هفت جلسه تشکیل شد و اصلاح آیین نامه به تشخیص شورا در این جلسات مطرح شد.

سیدامین مویدی اصفهانی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در این جلسه گفت: شورای ارزیابی از ارکان جشنواره موسیقی فجر است و ارزش گذاری مدیران و کیفیت و کمیت فعالیت مدیران و دبیران جشنواره در تمامی موارد طبق آیین نامه بر عهده این شوراست.

او ادامه داد: سال گذشته با کمک این شورا آیین نامه برگزاری جشنواره مورد بازبینی قرار گرفت و برای ارزیابی جشنواره نیز شاخص هایی تعیین و امتیازدهی صورت گرفت. بر این اساس شورا با کمک این شاخص ها امتیاز میانگین را برای جشنواره مشخص می کند که سال گذشته امتیاز جشنواره خوب بود.

وی افزود: امتیاز دهی و ارزیابی ها طبق جدول لیکرت و با معیارهایی شامل انطباق با ماموریت ها و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیل به اهداف و چشم اندازهای مدون در آیین نامه، نوآوری در موضوع یا اجرا، نحوه برنامه ریزی و مدیریت اجرایی، موفقیت در توسعه روابط بین المللی باتوجه به شرایط و کمک به تقویت و اعتلای هنر موسیقی ایران صورت می گیرد.

محمد اطیابی رییس هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی در ادامه گفت: سال گذشته همکاری خوبی با دوستان در جشنواره شکل گرفت و امیدوارم با اشراف بیشتر نسبت به موضوع ارزیابی جشنواره انجام شود.

حمید قبادی، مشاور اجرایی معاونت هنری هم گفت: خوشبختانه این شورا نسبت به دیگر شوراهای موجود در موضوع جشنواره، جامع تر و دقیق تر به موضوعات مرتبط با جشنواره‌ می پردازد. بهتر است در نخستین جلسه شورا، انطباق جشنواره با آیین نامه بررسی شود و با توجه به شرایط امسال رعایت پروتکل های بهداشتی و سلامتی جامعه برای این دوره جشنواره به عنوان یک شاخص ارزیابی درنظر گرفته شود.

در ادامه جلسه داود گنجیه ای، هادی آرزم و صدر الدین حسین‌خانی نیز نظرات خود را درباره شیوه ارزیابی جشنواره بیان کرد.