دست اندرکاران بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر از چهار موسیقیدان تقدیر کردند که این افراد عبارتند از:

1- شهرام ناظری

2- لوریس چکناواریان

3- حسین دهلوی

4- مجید انتظامی